Szkolenia zamknięte

Aby wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom przygotujemy i przeprowadzimy szkolenie idealnie dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Opis usługi: W pierwszej kolejności dokładnie zbadamy potrzeby szkoleniowe Państwa firmy. Badanie potrzeb polega na przeprowadzeniu konsultacji z zamawiającym i potencjalnymi uczestnikami szkolenia oraz przeprowadzeniu ankiet. Dzięki temu uzyskamy zakres merytoryczny zagadnień przydatnych dla Państwa. W następnej kolejności przygotujemy, zorganizujemy i przeprowadzimy szkolenie, dostosowując się do Państwa oczekiwań
w zakresie tematyki i kluczowych zagadnień indywidualnie dopasowanych do Państwa zapotrzebowania. W zależności od Państwa preferencji szkolenie może odbyć się w miejscu pracy lub poza nim. Terminy oraz czas szkolenia zaproponowany przez nas dostosujemy do zakresu szkolenia oraz możliwości organizacyjnych uczestników i zamawiającego. Po zakończonym szkoleniu przygotujemy dla Państwa raport zawierający wnioski oraz wskazówki do wykorzystania w dalszej pracy firmy.

Ostatnim elementem procesu jest możliwość uzyskania sesji konsultingowych. Oznacza to, że we wskazanym terminie będą mieli Państwo możliwość uzyskania konsultacji z trenerami, co do zmian zachodzących w firmie, zaistniałych trudności czy też możliwości wprowadzenia skutecznych rozwiązań w zakresie zagadnień wynikających ze szkolenia.

Specjalnie dla Państwa zorganizujemy wyjazd integracyjny połączony z elementami edukacyjnymi. Jest to wyjątkowa forma szkolenia, która zawiera zarówno elementy integracji, budowania zespołu czy też wzmacniania pozytywnych relacji w grupie pracowników. Przekłada się to nie tylko na dobrą atmosferę pracy, ale też na efektywność pracowników. Aby proces integracji przebiegał jak najkorzystniej, dla osiągnięcia zamierzonych celów, którymi są doskonalenie komunikacji i poprawa współpracy,
a w efekcie skuteczniejsze wykonywanie zadań, nad całym procesem czuwać będzie profesjonalna kadra trenerska posiadająca kompetencje w moderowaniu procesów grupowych, w tym psycholog z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup rozwoju osobistego, terapii oraz komunikacji interpersonalnej. Pozytywna atmosfera wśród pracowników jest ważnym elementem wpływającym na polepszenie efektów pracy, a dobra komunikacja pomiędzy pracownikami wpływa bezpośrednio na podnoszenie skuteczności działania i zwiększenie kapitału firmy. Oprócz celu integracji grypy trenerzy będą równolegle prowadzić zajęcia warsztatowe, dotyczące zagadnień wyznaczonych wcześniej w celach szkolenia, wynikających bezpośrednio z oceny potrzeb szkoleniowych Państwa firmy.

Tak przygotowany wyjazd integracyjny jest kompleksowym zespołem oddziaływań psychologiczno – społeczno – edukacyjnych. W trakcie wyjazdu uczestnicy będą mieli także okazję do skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Kompetencje i doświadczenie naszych trenerów umożliwiają przeprowadzenie szkoleń z szeroko rozumianego obszaru umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych takich jak: zarządzanie zespołem, procesy grupowe, praca w zespole, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, negocjacje, mediacje, zarządzanie czasem, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, asertywność, kontrola emocji, umiejętności menadżerskie, prowadzenie zebrań, rozmowy biznesowe i wiele innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *