Mediacje

Konflikt jest niezwykle trudną sytuacją, dla każdej z jego stron. Sprzeczność interesów, często obecna przy tym frustracja i niechęć do drugiej strony, uniemożliwiają prowadzenie konstruktywnego dialogu. W takich przypadkach niezwykle skuteczna jest mediacja. Ta metoda rozwiązywania sporów, polega na udziale bezstronnej osoby trzeciej, która ma za zadanie zadbać o poprawną komunikację, pomiędzy zwaśnionymi stronami. W ten sposób mediacje pozwalają, na wypracowanie zadowalającego wszystkich kompromisu. Celem mediacji nie jest walka o określenie kto ma rację, ale rozstrzygnięcie konfliktu w taki sposób, żeby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona.

Mediacje sprawdzają się praktycznie we wszystkich rodzajach konfliktów. Począwszy od sporów rodzinnych, poprzez towarzyskie, pracownicze, administracyjne, na konfliktach w sprawach gospodarczych, czy nawet karnych kończąc. Do mediacji wszystkie strony muszą przystąpić dobrowolnie. Proces ten jest poufny, a mediator musi zagwarantować wszystkim jego uczestnikom bezstronność, neutralność (w żadnym wypadku nie może wskazywać konkretnych rozwiązań), równowagę w dyskusji, efektywność oraz zadbać o zgodność z prawem wypracowanego porozumienia.

Przebieg mediacji podzielony jest na szereg etapów. W pierwszej kolejności, mediator musi nawiązać kontakt ze stronami sporu. Następnie powinien ustalić strategię, a w oparciu o zebrane i przeanalizowane informacje, sporządzić plan mediacji. Kolejnym elementem, jest zbudowanie zaufania i współpracy, żeby w sposób konstruktywny móc przystąpić do sesji mediacyjnej, na której definiuje się sprawy sporne i ustala plan działania. W trakcie sesji, trzeba doprowadzić do ujawnienia ukrytych interesów, żeby dla każdej ze stron wszelkie kwestie były jasne. Dopiero wtedy można szukać zadowalającego rozwiązania i sprawdzać możliwość jego realizacji. Ostatnim etapem mediacji jest przetarg, w którym strony konfliktu mogą uzyskać ostateczny kompromis. Finalizacją mediacji jest formalne porozumienie stron.

Wiele podmiotów fizycznych i gospodarczych, coraz częściej decyduje się na mediację, jako formę rozstrzygania sporów. Jest ona o wiele szybsza i tańsza, niż sprawy sądowe, które często ciągną się latami, a ich rozwiązanie, może nie być w pełni korzystne dla żadnej ze stron. Dzięki mediacjom nie tylko rozstrzygamy istniejące spory, ale za ich sprawą. możemy zbudować fundament dla zdrowych relacji w przyszłości, pomiędzy skonfliktowanymi wcześniej stronami.

Pomimo tego, iż znajdujemy się w Legnicy, naszą ofertę, mediacji kierujemy nie tylko do mieszkańców Legnicy, ale i do wszystkich mieszkających w województwie Dolnośląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *