Mediacje rodzinne

mediacje_05

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne staje się rozwiązywanie sporów za pomocą różnorodnych mediacji. Sprawa jest o tyle ciekawa, że same założenia mediacji są bardzo dobre i bardzo interesujące i dają szansę na prawdziwe i gruntowne rozwikłanie sporu w sposób satysfakcjonujący dla obydwu stron.

Czym zatem są mediacje i jak można je scharakteryzować? Otóż mediacja jest to taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym udział biorą trzy strony. Dwie strony są zaangażowane w konflikt i mają problem w dojściu do porozumienia. Trzecia strona to mediator. Osoba, która nie jest zaangażowana w konflikt. Najlepiej też jeżeli nie jest również zaangażowana w relację z żadną ze stron. To zapewnia jej obiektywność i nie faworyzowanie żadnej ze stron.

Ważne, żeby wiedzieć, że rolą mediatora nie jest rozstrzygnięcie sporu. Taki cel przyświeca negocjacjom zwanym arbitrażem. W mediacji, do porozumienia muszą dojść strony, one mają znaleźć rozwiązanie. Mediator ma w tym tylko pomóc. Normalne jest bowiem to, że gdy dochodzą do głosu silne emocje, zatraca się racjonalny obraz rzeczywistości. Mediator ma tonować emocje i pilnować racjonalności.

Nawet w rodzinie często trudno dojść do porozumienia, a konflikty często sięgają tak daleko, że ostatnim krokiem jest już tylko sąd. Dlatego właśnie mediacje rodzinne są tak ważne. Pozwalają się porozumieć bez autorytatywnych wyroków.

Przebieg mediacji również nastawiony jest na to by doprowadzić do porozumienia, które wynika z inicjatywy stron. Na początek, strony wyrażają to, co powoduje w nich żal, złość, co ich drażni lub niepokoi. Rolą mediatora jest tutaj by upilnować rzeczowej wypowiedzi. Bez obrażania i domysłów przedstawić fakty. Oczywiście, każda strona ma szansę się wypowiedzieć. Dalej, każda ze stron powinna powiedzieć jakie są jej oczekiwania. Czego by chciała by czuć się usatysfakcjonowaną. Strony znając swoje oczekiwania, ustalają swoje dalsze postępowanie, które ma na celu łagodzenie konfliktu. Dzięki temu, że obydwie strony mówią o oczekiwaniach i deklarują zmianę, nie ma wygranych i przegranych. Jest tylko porozumienie.

Pomimo tego, iż znajdujemy się w Legnicy, naszą ofertę, mediacji kierujemy nie tylko do mieszkańców Legnicy, ale i do wszystkich mieszkających w województwie Dolnośląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *