Mediacje gospodarcze

mediacje_02

W relacjach gospodarczych i handlowych naturalną rzeczą jest występowanie sporów między stronami. Najpopularniejszym sposobem na ich rozstrzygnięcie jest postępowanie sądowe, lecz dużo lepszą alternatywą okazują się coraz częściej mediacje.

Na czym polega mediacja?

Mediacja to nic innego, jak polubowna metoda rozwiązywania sporów. W procesie mediacji występują dwie strony konfliktu oraz mediator, którego zadaniem jest pomoc w wypracowaniu takiego rozstrzygnięcia sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Zadaniem mediatora nie jest narzucanie stronom sposobu rozwiązania problemu. To strony konfliktu mają dojść do porozumienia, zaś mediator ma za zadanie im to ułatwić, głównie poprzez moderowanie rozmowy i pomoc w prowadzeniu dialogu.

Najważniejsze cechy mediacji

Jako pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktów, mediację charakteryzują następujące cechy:

  • dobrowolność (obie strony konfliktu decydują o podjęciu negocjacji),
  • bezstronność i neutralność mediatora (nie powinien on naciskać na strony, ani sugerować żadnych rozwiązań),
  • poufność (przebieg rozmów i użyte w niech informacje nie powinny wyjść poza krąg osób zaangażowanych w negocjacje),
  • bezpieczeństwo (obie strony sporu powinny mieć poczucie równowagi w negocjacjach),
  • szybkość i efektywność,
  • zgodność z obowiązującym prawem,
  • satysfakcja obu stron z efektu mediacji.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji gospodarczych?

Spory powstające w relacjach gospodarczych bywają mniej lub bardziej skomplikowane. Jednak rozstrzyganie ich przed sądem rzadko przynosi satysfakcję obu uczestnikom konfliktu. Zazwyczaj w wyniku długotrwałego i kosztownego postępowania, orzeczenie sądu zadowala tylko jedną stronę. Mediacje gospodarcze z kolei zawsze dążą do wypracowania rozwiązania odpowiadającemu obu stronom. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu, skonfliktowani partnerzy handlowi bez przeszkód mogą kontynuować współpracę. Ważnym atutem mediacji jest także szybkość postępowania, brak formalności i niższy koszt niż w przypadku postępowania sądowego.

Pomimo tego, iż znajdujemy się w Legnicy, naszą ofertę, mediacji kierujemy nie tylko do mieszkańców Legnicy, ale i do wszystkich mieszkających w województwie Dolnośląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *