Mediacje cywilne

mediacje_03

Konflikty pojawiają się szybko, znienacka, bardzo szybko rosną i osiągają niewyobrażalne rozmiary. Co jednak najważniejsze, ich nawarstwianie powoduje, że w zasadzie nie wiadomo już w pewnym momencie, od czego to wszystko się zaczęło, a co za tym idzie, trudno powiedzieć, w jaki sposób to w ogóle zakończyć.

Niezbędnym jawią się wówczas mediacje. Mediacja, jest to taki sposób rozwiązania konfliktu, w którym udział biorą trzy strony. Dwie strony, ponieważ to nie zawsze są pojedyncze osoby, to strony konfliktu, skłócone ze sobą i szukające porozumienia, a przynajmniej jedna z nich szuka. Stroną trzecią natomiast jest mediator. To osoba, która nie jest zaangażowana w konflikt, nie bierze w nim udziału, ale ma pomóc w porozumieniu. Rolą mediatora jest wyjaśnienie zasad mediacji, wprowadzenie w jej etapy i pilnowanie porządku. Mediator może podsumować, parafrazować to, co mówią strony. Nie może jednak narzucać własnego zdania, nie może nic samodzielnie określać, ani ustalać rozwiązania. To strony maja dojść do porozumienia.

Mediacje cywilne, czyli takie, które toczą się na poziomie stron nie zaangażowanych w konflikt prawny, a ewentualna sprawa toczyłaby się w sądzie cywilnym, to droga do porozumienia szybkiego, sprawnego i całkowicie satysfakcjonującego obydwie strony. Przede wszystkim, trzeba pamiętać, że naczelnym założeniem mediacji jest to, że ma ona doprowadzić do prawdziwego porozumienia. Porozumienie to zaś ma być odpowiednie dla obydwu stron konfliktu. Nie może faworyzować bardziej jednej ani bardziej drugiej strony. Musi być sprawiedliwe i uczciwe, a strażnikiem tych zasad musi być właśnie mediator.

Oczywiście, mediator również jest obwarowany wieloma różnorodnymi zasadami, których musi przestrzegać i też musi pilnować ich przestrzegania przez osoby biorące udział w mediacjach.

Ważne jest również, żeby mediacja odbywała się dobrowolnie i za zgodą obydwu stron. To jest bezwzględny warunek. Do mediacji nie można bowiem zmusić nikogo, kto nie chce brać w niej udziału.

Pomimo tego, iż znajdujemy się w Legnicy, naszą ofertę, mediacji kierujemy nie tylko do mieszkańców Legnicy, ale i do wszystkich mieszkających w województwie Dolnośląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *